Succesvolle Digitale Innovatie

en Digitale Transformatie

met KITE THINKING ™,

Kite Innovation™ voor succesvolle Digitale Innovatie

Conceptvorming en definitie

M “Market en Stakeholder”-Perspectief
B  “Business Case”-Perspectief
U “User Experience”-Perspectief
I   “IT”-Perspectief

Van Idee naar Specificatie

Meest essentiële oplossing (MVP)
Maximale Business Impact
Optimale Terugverdientijd

Voeg een diamant toe aan je bedrijf voor bedrijfsimpact met waarde !

  Succesvolle innovatie vanuit vier verschillende perspectieven

  Onze Diamond Teams ontwikkelen en concretiseren samen met jullie digitale innovatieve oplossingen. Dit doen we vanuit vier verschillende perspectieven.: Markt, User Experience / Gebruikerservaring, IT-mogelijkheden en Business.

  Succesvolle innovatie = Vindbaarheid x Bruikbaarheid x Haalbaarheid x Betaalbaarheid

  Deze vier perspectieven zijn communicerende vaten die continue met elkaar interacteren. Vaak worden die perspectieven los van elkaar bekeken en zelfs na elkaar. Bij Innovation Kite bieden we juist multidisciplinaire Innovatie-teams resulterend in snellere en betere innovatieve oplossingen.

  Doordat we denken vanuit de behoeftes en gebruikerservaring van jullie klanten en jullie eindgebruikers creëren we samen met jullie innovatieve oplossingen, die zorgen voor een zichtbare “Business Impact”. Dit kan meer winst zijn, maar kan ook bijvoorbeeld betere zorg zijn. We streven naar de meest essentiële eerste oplossing (Minimum Viable Product) met een optimale terugverdientijd (Return on Investment).

  Vraag naar uw gratis exemplaar van “Introduction to Kite Thinking”:

  Gefaseerde Validatie en “Visual Engineering First”
  We geloven in de kracht van visualisatie. Je zou onze Innovation Kite methodologie kunnen typeren als “Agile on steroids”, of als “Agile 4.0”.

  Door middel van effectieve Innovatie Design Sprints, geven we algemene en soms nog vage ideeën en inzichten handen en voeten. We definiëren samen met jullie tastbare en goed gedefinieerde innovatieve digitale oplossingen. Dit doen we onder andere met behulp van klikbare scherm-prototypes, zodat voor alle partijen en betrokkenen helder is wat de verwachtingen zijn. Er is dan er geen ruimte over is voor misinterpretatie en ambiguïteit, zodat iedereen, zowel extern als intern, op de zelfde lijn zit.

  Vanuit onze eigen Visual Engineering Studio stellen we de beste gereedschappen en apparatuur ter beschikking voor een effectieve facilitering van de Innovatie Design Sprints.

  Bezoek onze Visual Engineering Studio:

  “Technologisch Agnostische” Innovatie Workshops
  Tijdens de Innovatie Design Sprints, gebruiken onze Diamond Teams zogenaamde “Zero coding”-gereedschappen. Hiermee blijven jullie onafhankelijk van specifieke technologieën en platforms tijdens het definiëren van de digitale innovatie. Technologie is weliswaar belangrijk voor bij het definieren van een digitale innovatieve oplossing, maar mag nooit de leidende factor zijn.

  Als je alleen maar innoveert om het innoveren, zul je nooit “Business Impact” genereren.  Je zult ook zaken als “Total Cost of Ownership” en “Return on Investment” mee moeten nemen bij het bedenken van een succesvolle digitale oplossing. Wij zorgen ervoor dat uw ambities passen bij uw financiële mogelijkheden. Het gaat erom wat een innovatieve oplossing bijdraagt aan jouw bedrijf

  Neem contact met ons op voor een gratis Design Sprint van een van onze Diamond Teams: